دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

به دعوت دکتر رضا ژیان - متخصص بیماری های داخلی این لایو اینستاگرام در تاریخ جمعه 22 دی 1402 - ساعت 20:00 برگزار خواهد شد. 

---------

آدرس صفحه اینستاگرام دکتر رضا ژیان کلیک کنید

لینک سایت آموزشی دکتر ژیان

_________

لینک تماشای لایو ذخیره شده در یوتیوب کلیک کنید

 

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/e/91a76