دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

باشگاه اعضای ویژه

به باشگاه اعضا ویژه پادکست لبنیات و غذا خوش آمدید. 

 

🟥 کاربران عزیز با انتخاب و انجام مراحل خریداری طرح مورد نظر خود، می توانند عضویت این باشگاه را داشته باشند.  

 

🟥 توجه داشته باشید که طرح تخفیف بطور ماهیانه تعریف می شود پس جهت حداکثر استفاده در زمان انتخاب و خریداری آن به تاریخ اعتبارمربوطه توجه داشته باشید.  

 

🟥 سایر طرح های تعریف شده هم امکان تغییر یا تعریف مجدد خواهند داشت. 

 

🟥 بدون شک دریافت نظرات و پیشنهادات در جهت پیشبرد اهداف این باشگاه موثر خواهدبود. 

 

نسرین مویدنیا

دکتری علوم و صنایع غذایی

 

طرح ✔️ تخفیف محتوا خرداد - 1 ماهه

550000 تومان
  • امکان خرید 8 پادکست با تخفیف 40 %
  • امکان خرید 3 ویدیو با تخفیف 40 %

طرح 🟦 آبی - 3 ماهه

1700000 تومان
  • دسترسی به 12 محتوای پادکست به انتخاب شما
  • دسترسی به 3 محتوای ویدیو به انتخاب شما
  • امکان خرید 5 پادکست با تخفیف 30 %
  • امکان خرید 1 ویدیو با تخفیف 30 %

طرح 🟥 قرمز - 6 ماهه

3000000 تومان
  • دسترسی به 22 محتوای پادکست به انتخاب شما
  • دسترسی به 6 محتوای ویدیو به انتخاب شما
  • امکان خرید 10 پادکست با تخفیف 30 %
  • امکان خرید 3 ویدیو با تخفیف 30 %