دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
آفتابگردان من

آفتابگردان من

جای گلایه نیست ...

ما را فریب دادی و جای گلایه نیست ما زودباوریم و تو دلال اعتماد ...

image

من از تو هر لحظه ترانه می شوم ...

به لحظه هایم لبخند بزن که من بیمار خنده های توام ...

image

به آسمان نامه نوشتم ...

برای آسمان ابری روز آخر آبان م ... ___________ نویسنده: مژده ناصری

image

در دل خیابان های پاییز ...

در هوای شور انگیز پاییز می شود مُرد برای تو که ...

image

یلدا مبارک

یلدا تون با عشق مبارک ...

image

و رفته ای و کماکان خیال می بافم ...

و رفته ای و کماکان خیال می بافم برای گردن پاییز شال می بافم

image

می نویسم برای تو که نیستی ...

می نویسم برای تو که نیستی ...

image