دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

به آسمان نامه نوشتم ...

به آسمان نامه نوشتم ...

برای آسمان ابری روز آخر آبان م ... ___________ نویسنده: مژده ناصری

0:00 0:00
به آسمان نامه نوشتم ...

به آسمان نامه نوشتم  

گلايه كردم از ايرهاي خاكستري پاييزي اش

گلايه كردم از بي مهري آفتاب روي بستر نرم و پف كرده شبانه اش

برايش از غم دلتنگي در پاييز گفتم  

برايش نوشتم كه تو فقط گوش بسپار به سكوت شب هاي طولاني آبان  

گويي صبح شدن را به تعويق انداخته است  

برايش از مهتاب شب هاي خنك پاييز گفتم كه بوي نمك باران ضيافت  عاشقانه را تكميل مي كند …

...

نویسنده: مژده ناصری

خوانش: نسرین مویدنیا

به تاریخ دوم آذر سال 1399

__________

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/med/c6731