دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

به دعوت دکتر یحیی کیامرز - متخصص علم تمرین و بدنسازی این لایو اینستاگرام در تاریخ سه شنبه شنبه 17 بهمن 1402 - ساعت 22:00 برگزار خواهد شد. 

---------

آدرس صفحه اینستاگرام دکتر یحیی کیانمرز

https://instagram.com/dr.yahya_kianmarz?igshid=MWZjMTM2ODFkZg==

_________

لینک تماشای لایو ذخیره شده در کانال یوتیوب دکتر مویدنیا 

و

صفحه  اینستاگرام دکتر کیانمرز - بزودی

___________

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/e/cfda9