دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

از مجموعه کارگاه های " دوستی با علم غذا برای سلامت دوستی" 

کارگاه : کفیر

در این کارگاه هر آنچه که باید به لحاظ علمی و بسیار ساده و عمومی، در خصوص آشنایی با کفیر بدانیم بازگو خواهد شد .

شرکت برای عموم رایگان است - مطالب با بیانی ساده برای استفاده عموم افراد ارائه می شود. 

برگزار کننده : موسسه آکادمی بین المللی آلپ 

شماره تلفن : 09128953848

______

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/e/8f453