دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

به دعوت خانم دکتر لادن گیاهی - متخصص تغذیه این لایو اینستاگرام در تاریخ جمعه 26 اسفند 1402 - ساعت 21:00 برگزار خواهد شد. 

---------

آدرس صفحه اینستاگرام خانم دکتر گیاهی - کلیک کنید

_________

لینک تماشای لایو ذخیره شده در کانال یوتیوب دکتر مویدنیا - بزودی

 

 

_______

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/e/d1316