دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

از مجموعه کارگاه های " دوستی با علم غذا برای سلامت دوستی" 

کارگاه : روغن حیوانی

جهت آشنایی با روغن های حیوانی من جمله روغن دنبه، پیه گاو، چربی شیر، روغن زرد و کرمانشاهی و اینکه مصرف این محصولات چه منافع یا مضراتی برای سلامت ما دارند و رفع ابهامات موجود در اذهان مصرف کنندگان این محصولات برای انتخاب های صحیح غذایی در جهت ارتقا سلامت شان.  

شرکت برای عموم رایگان است - مطالب با بیانی ساده برای استفاده عموم افراد ارائه می شود. 

برگزار کننده : موسسه آکادمی بین المللی آلپ 

شماره تلفن : 09128953848

آدرس کانال تلگرام : https://t.me/alpacademyeurope

آدرس وب سایت : http://www.alpacademy.ir

پلتفرم برگزاری : ادوب کانکت (برای دریافت لینک ورود به کارگاه، به آدرس کانال تلگرام مراجعه کنید)

_______

مدرس : نسرین مویدنیا - دکتری علوم و صنایع غذایی 

_______

 

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/e/35bc3