دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
تفاوت الکل خوراکی و الکل صنعتی
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

تفاوت الکل خوراکی و الکل صنعتی

3 ماه قبل 07:41

آیا شنیدید که یکی از تقلبات در تولید نوشیدنی های الکلی اختلاط الکل خوراکی با الکل صنعتی است؟

آیا می دانید در الکل صنعتی چه ترکیبات سمی و خاصی وجود دارد؟ با شنیدن این اپیزود به سادگی متوجه نکات مهمی در این ارتباط می شوید!

اطلاعات تکمیلی در" مجموعه نوشیدنی های الکلی" - کلیک کنید!

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/70c20

نظرات