دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
متانول در انواع نوشیدنی های مصرفی ما !
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

متانول در انواع نوشیدنی های مصرفی ما !

2 ماه قبل 09:43

آیا می دانید که احتمال وجود متانول در سایر نوشیدنی های معمول مصرفی ما هم میتواند وجود داشته باشد؟ 

در این اپیزود نکات علمی جالبی را در این خصوص می شنوید. 

اطلاعات تکمیلی در " مجموعه نوشیدنی های الکلی" - کلیک کنید.

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/4a0f3

نظرات