دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
نقش و اهمیت وجود هورمون IGF 1 در شیر
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

نقش و اهمیت وجود هورمون IGF 1 در شیر

3 ماه قبل 05:09

دلیل وجود هورمون IGF 1  درشیر چیست؟

چه مقدار از این هورمون در شیر وجود دارد؟

آیا این هورمون فقط در شیر وجود دارد؟

این هورمون چه کارکرد و عملکردی برای بدن ما و موجود تازه تولد یافته پستاندار دارد؟

با شنیدن این اپیزود ویژه جواب این سوالات را دریافت می کنید.

لینک پست و مطالب و منابع مرتبط:

آی جی اف وان در شیر – پست در همین سایت

اپیزود ویژه: آیا IGF 1 موجود در شیر میتواند عامل نگران کننده برای مصرف کننده باشد؟

Statement on possible carcinogenic hazard to consumers from insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in the diet.

Association of dietary intake of milk and dairy products with blood concentrations of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) in Bavarian adults.

Is milk-borne insulin-like growth factor-I essential for neonatal development?

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/9ebe5

نظرات