دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
کلروژنیک اسیدها در قهوه و خواص آنها
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

کلروژنیک اسیدها در قهوه و خواص آنها

3 ماه قبل 11:48

کلروژنیک اسید ها از ترکیبات زیست فعال بسیار مهم در قهوه هستند که جز پلی فنل های قهوه نیز دسته بندی می شوند. 

اسیدهای کلروژنیک برخلاف اسم شان اسید نیستند!

 با شنیدن این اپیزود تخصصی با ساختمان این ترکیبات مهم،

خواص آنها، عملکرد و نقش شان در ویژگی هایی مثل گسی و تلخی و ... قهوه، تغییرات آنها در طی رست، نگهداری، دم آوری قهوه و ... و مقادیر آنها در انواع مختلف قهوه اشنا می شوید.

شنیدن این اپیزود تخصصی و جالب به تمام دوستداران علم و دانش قهوه پیشنهاد می شود. 

"مجموعه قهوه" در همین سایت را دنبال کنید.  

 

از طرفی   

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/27527

نظرات