دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
 استویا، اریتریتول و آلولوز شیرین کننده های غیرمغذی خوب
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

استویا، اریتریتول و آلولوز شیرین کننده های غیرمغذی خوب

3 ماه قبل 08:49

استویا، اریتریتول و آلولوز یا آلیولوز از شیرین کننده های غیر مغذی خوبی هستند که در این اپیزود به ویژگی های خاص و جالب آنها اشاره شده است. 

شنیدن این اپیزود به علاقمندان مباحث مربوط به شیرین کننده ها و انواع غیرمغذی، مصنوعی و طبیعی آن پیشنهاد می شود. 

اطلاعات تکمیلی در " مجموعه قند ها و شیرین کننده ها" کلیک کنید.

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/4bbca

نظرات