دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
اهمیت وی پروتئین برای ورزشکاران
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

اهمیت وی پروتئین برای ورزشکاران

3 ماه قبل 20:12

در این اپیزود به سادگی با اهمیت وی پروتئین برای ورزشکاران و کارایی آن در عملکرد ورزشی و عضله سازی اش آشنا می شوید. شنیدن این اپیزود به ورزشکاران محترم و علاقمند به این موضوع پیشنهاد می شود. 

مطالب تکمیلی در :

"مجموعه برای ورزشکاران" - کلیک کنید

و 

"مجموعه آب پنیر" - کلیک کنید.

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/15e54

نظرات