دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
مصرف متعادل نوشیدنی الکلی چقدر است؟
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

مصرف متعادل نوشیدنی الکلی چقدر است؟

3 ماه قبل 08:11

در این اپیزود موارد مهمی را می شنوید من جمله ممنوعیت های مصرف الکل برای افراد مختلف، شاخصه های تعریف میزان الکل در نوشیدنی های مختلف الکلی، انواع نوشیدنی های الکلی و تفاوت آنها از نظر محتوای الکل آنها، حد مجاز تعریف شده از طرف مراجع ذیصلاح سلامتی برای مصرف روزانه این نوشیدنی ها برای خان هاو اقایان و ... . 

اطلاعلت تکمیلی در " مجموعه نوشیدنی های الکلی" - کلیک کنید. 

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/bbad1

نظرات