دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
دسته بندی پلی فنل ها و اشاره به پلی فنل های قهوه
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

دسته بندی پلی فنل ها و اشاره به پلی فنل های قهوه

3 ماه قبل 06:58

پلی فنل ها از ترکیبات مهم زیست فعال موجود در منابع گیاهی هستند که برای سلامت ما بسیار مفیدند. 

در این اپیزود به مواردی از این دست پاسخ داده شده است؟

- پلی فنل ها چه ساختمانی دارند؟

- دسته بندی صحیح و ساده ترکیبات پلی فنلی کدام است؟

- در هر دسته از خانواده مهم پلی فنلی چه ترکیبات مهمی وجود دارند (نام های آشنایی مثل کاتچین، اپی کاتچین، اسیدهای فنلیک و ...)

- در قهوه چه ترکیبات پلی فنلی وجود دارد؟

شنیدن این اپیزود را تاکیدا به دوستداران و علاقمندان علم شیمی مواد غذلیی پیشنهاد می کنم چرا که به شخصا معتقدم شناخت صحیح و پایه ای این ترکیبات در درک درست بسیاری از مباحث تکنولوژیکی ضروری است. 

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/364dc

نظرات