دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
بررسی  عوامل اصلی تولید متانول در نوشیدنی الکلی
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

بررسی عوامل اصلی تولید متانول در نوشیدنی الکلی

3 ماه قبل 05:06

آیا شما هم شنیدید که چوب کشمش یا وجود اسکلت چوبی انگور باعث تولید متانول در شراب های خانگی است؟ 

با شنیدن این اپیزود به سادگی با صحت یا عدم صحت این باور عمومی آشنا می شوید. 

اطلاعات تکمیلی در " مجموعه نوشیدنی های الکلی" - کلیک کنید. 

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/a7205

نظرات