دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
منیزیم شیر و مقایسه آن با کلسیم شیر
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

منیزیم شیر و مقایسه آن با کلسیم شیر

3 ماه قبل 05:36

در این اپیزود تخصصی به سادگی با موقعیت های دو کاتیون مهم دوظرفیتی شیر یعنی کلسیم و منیزیم به لحاظ علمی آشنا می شوید. با شنیدن این مطالب جالب به تفاوت میزان این عنصر در فراورده های لبنی مختلف پی خواهید برد. 

اطلاعات تکمیلی در "مجموعه منیزیم" در همین وبسایت

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/db9fc

نظرات