دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
آیا روغن های نباتی برای ما بهتر از روغن حیوانی است؟
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

آیا روغن های نباتی برای ما بهتر از روغن حیوانی است؟

2 ماه قبل 09:45

همیشه علیرغم توصیه متخصصین تغذیه به مصرف روغن های گیاهی و پرهیز از مصرف روغن های حیوانی، باور عمومی بر این استکه مصرف روغن های حیوانی برای سلامت بهترند و یا به عبارتی راز طول عمر و جوانی با همین روغن های حیوانی است! 

در این اپیزود به سادگی از نظر علمی به این موضوع پرداخته شده است. شنیدن این اپیزود بدون شک برای رفع ابهامات در این خضصوص مفید خواهد بود. 

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/95e33

نظرات