دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
سیب زمینی شیرین چیست؟ تفاوت سیب زمینی شیرین و سیب زمینی معمولی
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

سیب زمینی شیرین چیست؟ تفاوت سیب زمینی شیرین و سیب زمینی معمولی

11 ماه قبل 09:15

سیب زمینی شیرین چیست؟

آیا سیب زمينی شیرین همان یام است؟

سیب زمینی شیرین چه تفاوتی با سیب زمینی معمولی دارد؟

رنگ بنفش و قرمز پوسته سیب زمینی شیرین از چیست؟

چرا رنگ بخش گوشتی سیب زمینی شیرین کمی زرد است؟

در سیب زمینی شیرین چه ترکیبات متفاوتی وجود دارد؟

آیا ترکیبات قندی سیب زمینی شیرین متفاوت از سیب زمینی معمولی است؟

چرا مزه سیب زمینی شیرین شیرین است؟

مطالب تکمیلی مرتبط با سیب زمینی را در بخش "مجموعه سیب زمینی" دنبال کنید.  

 

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/49d6d

نظرات

0:00 09:15