دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
آکریل آمید در قهوه، نسکافه و ...
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

آکریل آمید در قهوه، نسکافه و ...

2 ماه قبل 09:29

آکریل آمید ترکیبی است که خطر سرطانزایی آن در بررسی های آزمایشگاهی به روی حیوانات دیده شده است. 

این ترکیب یکی از محصولات جنبی تولید شده در واکنش قهوه ای شدن میلارد است که در فرایند فراوری بسیاری از غذاها اتفاق می افتد. 

ببرسی ها نشان داده که تشکیل این ترکیب در فراوری دانه قهوه نیز محتمل است با شنیدن این اپیزود با نکات علمی مهمی در خصوص این ترکیب، حد تعیین شده مجاز مواجهه روزانه با این ترکیب، غذاهای حاوی این ترکیب و وجود این ترکیب در انواع قهوه های مختلف با یک نگاه مقایسه ای آشنا خواهید شد. 

 

شنیدن این اپیزود را به علاقمندان مباحث قهوه و شیمی مواد غذایی پیشنهاد می کنم. 

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/82b3d

نظرات