دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا
با کدام قهوه سوزش معده ندارم؟
پادکست های تخصصی صنایع غذایی

با کدام قهوه سوزش معده ندارم؟

3 ماه قبل 07:45

دسته ای از افراد با نوشیدن قهوه دچار سوزش معده می شوند و این به وجود برخی از ترکیبات محرک در قهوه نسبت داده شده است. 

در این اپیزود با استناد به نکات علمی بیان شده که با در نظر گرفتن برخی موارد مهم در انتخاب نوع قهوه و دقت در روش آماده سازی آن میتوان به کاهش موثر این عارضه کمک کرد.

پس چنانچه علاقمند به دریافت این اطلاعات جالب هستید این اپیزود را بشنوید. 

مطالب کامل مربوط به قهوه را در "مجموعه قهوه" در همین وب سایت دریافت کنید. 

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/pod/a8055

نظرات