دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

کارگاه : برنج - قسمت دوم

از مجموعه کارگاه های " دوستی با علم غذا برای سلامت دوستی" 

برگزار شده در تاریخ 15 دی ماه سال 1402

در این کارگاه به انواع پخت برنج و بهترین نوع از جنبه سلامتی اشاره شده است و البته به موضوعات مهمی همچنین موضوع آلودگی برنج به سموم و فلزات سنگینی مثل آرسنیک، استفاده از قرص برنج برای نگهداری برنج و مسمومیت با مصرف برنج پخته نیز،  به سادگی و روشنی پرداخته شده است.  محتوای اطلاعات این کارگاه به شدت برای عموم پیشنهاد می شود. 

شماره تلفن : 09128953848

آدرس کانال تلگرام : https://t.me/alpacademyeurope

آدرس وب سایت : http://www.alpacademy.ir

برگزار کننده : موسسه آکادمی بین المللی آلپ 

______

لینک ثبت رویداد مربوطه 

شماره تلفن : 09128953848

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/vid/401ce