دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

وبینار : غذای کنسروی- سالم یا خطرناک ؟

برگزار شده در تاریخ 27 تیر ماه سال 1402

در این وبینار به سادگی (که قابل استفاده برای عموم است) علت مسمومیت با مصرف غذاهای کنسروی بیان شده اینکه این مسمومیت در چه شرایطی بوجود می آید، خطرات آن به چه میزان است، مصرف چه غذاهای کنسروی ما را در معرض چنین ریسکی قرار می دهد و ... ! دیدن و شنیدن این ویدیو کاربردی به عموم پیشنهاد می شود. 

آدرس کانال تلگرام :https://t.me/tamrindarkhaane

آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/arashstarmaker?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

برگزار کننده : مجموعه ورزشی ایران بادی بیلدینک - آقای آرش سلطان محمدی

______

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/vid/8d568