دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

وبینار : نوشیدنی های الکلی و مسمومیت متانولی

برگزار شده در تاریخ 4 تیر ماه سال 1402

در این وبینار به سادگی (که قابل استفاده برای عموم است) با اشاره به انواع نوشیدنی های الکلی و تفاوت آنها در نحوه فراوری و تولیدشان به موضوع مهم و قابل توجه مسمومیت متانولی خطرناک با مصرف آنها اشاره شده است.

آدرس کانال تلگرام :https://t.me/tamrindarkhaane

آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/arashstarmaker?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

برگزار کننده : مجموعه ورزشی ایران بادی بیلدینک - آقای آرش سلطان محمدی

اشتراک گذاری

drnasrinmoayednia.com/vid/012d6