دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

مجموعه منیزیم

رفتن به بخش پرسش و پاسخ

در این مجموعه اطلاعات مختص به عنصر منیزیم از جهت اهمیت آن و محتوای منیزیمی مواد غذایی مختلف من جمله شیر جمع آوری شده است.

1
اشتراک گذاری
drnasrinmoayednia.com/col/17633