دكتر مويدنيا | صنايع غذايى | پادكست لبنيات و غذا

دکتر مویدنیا
دکتر مویدنیا

مجموعه مسمومیت بوتولیسم

رفتن به بخش پرسش و پاسخ

در این مجموعه اطلاعات در خصوص ارتباط مصرف غذاهای کنسروی و مسمومیت بوتولسیم فراهم شده از جنبه های مختلفی چون آشنایی با سم مهلک بوتولینوم، عوامل و شرایط تولید آن، احتیاط های لازمه قبل از مصرف غذاهای کنسروی و دلایل مربوط به آنها و پاسخ به سوالات سما در این زمینه که با کلیک به روی لینک هر عنوان در بخش لینک های این مجموعه، در پلتفرم مورد نظر خود، به اپیزود یا پست مربوطه دسترسی خواهید داشت. و همچنان مطالب جدید به این مجموعه اضافه خواهد شد.

1
اشتراک گذاری
drnasrinmoayednia.com/col/d9c4b